तुलसीपुर उप-महानगरपालिकाको एकीकृत डाटा व्यवस्थापन प्रणाली (IDMS) मा स्वागत छ

IDMS ले नगरपालिका कार्यालयमा प्रयोग हुने विभिन्न विभाग र प्रणालीहरूद्वारा उत्पन्न डाटा केन्द्रीय हबमा ल्याउँछ। यस प्रणालीलाई विभागहरू बीचको डाटालाई प्रभावकारी रूपमा साझा गर्न र सम्भावित डाटाहरू सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध गराउन प्रयोग गरिन्छ। थप जानकारी

total population

१६९,९५०

कूल जनसंख्या

१६९३,९५० km²

क्षेत्र आवरण

१९

जम्मा वार्डहरू

8

कूल डाटासेट

7

कूल डाटा वर्ग

48

कूल डाउनलोड

Data Dashboard

Explore data by key indicators

Select Category

Health

Select Indicator

None

Select Ward

All ward

हालै अद्यावधिक डाटासेट

निति तथा कार्यक्रम २०७९/८०

निति तथा कार्यक्रम २०७९/८० Policies and Programmes 2079-2080

PDF
Updated: 3 months ago

Year wise education statistics of Tulsipur

This dataset contains the year-wise education statistics of the Tulsipur Sub-Metropolitan City.

CSV
Updated: 6 months ago