Home /

हाम्रोबारे

एकीकृत डाटा व्यवस्थापन प्रणाली (IDMS)

IDMS ले नगरपालिका कार्यालयमा प्रयोग हुने विभिन्न विभाग र प्रणालीहरूद्वारा उत्पन्न डाटा केन्द्रीय हबमा ल्याउँछ। I यो एक वेब एप्लीकेसन हो जसमा प्रयोगकर्ताको अन्तमा ड्यासबोर्ड र नगरपालिका टोलीको लागि नगरपालिका डेटा व्यवस्थापन गर्न डेटा व्यवस्थापन प्यानल समावेश हुन्छ। यस प्रणालीलाई विभागहरू बीचको डाटालाई प्रभावकारी रूपमा साझा गर्न र सम्भावित डाटाहरू सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध गराउन प्रयोग गरिन्छ।

यो प्रणालीको उद्देश्यहरु

  • तुलसीपुर उप-महानगरपालिका कार्यालयको हालको डाटाबेस व्यवस्थापन संयन्त्रलाई सुधार गर्न र विस्तृत सुविधाहरू सहित DMS उपकरणहरू प्रदान गर्ने।
  • उपलब्ध डाटासेटहरूबाट अन्तरक्रियात्मक दृश्य र ड्यासबोर्ड उत्पन्न गर्न।
  • दक्षताका साथ डाटा र DMS सफ्टवेयर उपकरणहरूको उपयोगिता बढाउन र अवस्थित डाटाबेस व्यवस्थापन संयन्त्रहरूमा म्यानुअल कामलाई कम गर्न।
  • उत्पादित डाटासेटहरू आम जनतालाई पहुँच गर्न सजिलो बनाउन।

यो प्रणालीमा प्रकाशित डाटासेटहरू नगरपालिकाले प्रयोग गर्ने विभिन्न व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) बाट उत्पन्न हुन्छ। जसमा एकीकृत शिक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (IEMIS), स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS) आदि प्रणालीहरू समावेश छन्। तुलसीपुर उप-महानगरपालिकाको डाटा युनिट टोलीले यो प्रणालीको व्यवस्थापन गरेको छ। डाटा युनिट टोलीले प्रणाली ह्यान्डल र अद्यावधिक गर्दछ, जबकि नगरपालिकाका अन्य विभागहरूले नवीनतम डाटासेटहरू प्रदान गरेर मद्दत गर्दछ।

यो प्रणाली ओपन नलेज नेपाल (OKN) ले तुलसीपुर उप-महानगरपालिका कार्यालयसँगको साझेदारीमा विकास गरेको हो र यसलाई डाटा फर डेभलपमेन्ट (D4D) नेपालले सहयोग गरेको छ।