Eng
ने
nepal emblem
idms

Tulsipur Sub-Metropolitan City

Lumbuni Province, Dang

Filter

Categories

Formats

Tags

Show All

1 datasets found

Sort By
PMEP Data 2079-080

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिक आयोजना अन्तर्गत काम गर्नका लागि रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारहरुकाे नामावली । चालु आवका लागि ६५३ जना सूचीकृत भएकोमा १०० दिनको रोजगारीका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलयबाट प्राप्त बजेटबाट ८१ जना बेरोजगारहरु छनौट भई कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक योजना अन्तर्गत काम गरिरहेका छन् ।

Last Modified: May 12 2024

No of files: 1