डाटासेट फिल्टर गर्नुहोस

डाटासेट प्रकार
ट्यागहरु
Programmes
Policies
Finance
Expenditure
Budget

2

डाटासेटहरु

निति तथा कार्यक्रम २०७९/८०

निति तथा कार्यक्रम २०७९/८० Policies and Programmes 2079-2080

PDF
सच्चाइएको मिती: Jul 03 2022
फाइल संख्या: 1
Year wise finance statistics of Tulsipur

This dataset contains the year-wise finance statistics of the Tulsipur Sub-Metropolitan City.

CSV
सच्चाइएको मिती: Mar 26 2022
फाइल संख्या: 2