Home /

FAQs

एकीकृत डाटा व्यवस्थापन प्रणाली (IDMS) के हो?
IDMS एक वेब एप्लीकेसन हो जसमा प्रयोगकर्ताको अन्तमा ड्यासबोर्ड र नगरपालिका टोलीको लागि नगरपालिका डेटा व्यवस्थापन गर्न डेटा व्यवस्थापन प्यानल समावेश हुन्छ। यो प्रणालीले विभिन्न MIS द्वारा उत्पादित डाटालाई केन्द्रीय हबमा ल्याउँछ।